Навчання

Кафедра інформаційних систем проводить підготовку спеціалістів в галузі інформатики та обчислювальної техніки, за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  • ОКР "Бакалавр" — напрямок підготовки "Програмна інженерія";
  • ОКР "Магістр" — спеціальність "Програмне забезпечення систем".
Термін навчання:
  • ОКР "Бакалавр": денна форма — 4 роки;
  • ОКР "Магістр": денна форма — 2 роки після закінчення навчання за ОКР "Бакалавр".
Вартість навчання за контрактом:
  • ОКР "Бакалавр" — 18000 грн;
  • ОКР "Магістр" — 20000 грн.
Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні нормативні та спеціальні курси, які читають викладачі кафедри. Навчальні програми за якими проводиться підготовка бакалаврів та магістрів складені з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда.

Обсяг державного замовлення на 2014/2015 навчальний рік
напрямок підготовки "Програмна інженерія"

Ліцензований обсяг Обсяг прийому (бюджет) Контракт
25 25 0

Статистика поданих заяв
за напрямком підготовки "Програмна інженерія" починаючи з 2009 року

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Подано зяв Конкурс
2009 40 20 472 23.6
2010 40 20 448 22.4
2011 40 20 528 26.4
2012 40 25 925 37
2013 40 25 1341 53.64
2014 25 25 890 35.6

Обсяг державного замовлення на 2014/2015 навчальний рік
спеціальність "Програмне забезпечення систем"

Ліцензований обсяг Обсяг прийому (бюджет) Контракт
40 16 24
Детальна інформація:

Аспірантура та докторантура

Кафедра інформаційних систем проводить підготовку аспірантів та докторантів за наступними спеціальностями:
  • 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики;
  • 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
Термін навчання:
  • З відривом від виробництва (денна) — 3 роки;
  • Без відриву від виробництва (заочна) — 4 роки.
Детальна інформація: